System MB-SR50N – ALUPROF

Cechy systemu w skrócie: MB – SR50N MB – SR50N HI+ MB – SR50N HI MB – SR50N EFEKT MB – SR50N IW MB – SR50N OW MB – SR50N RW
Głębokość słupów: 50-325 mm 85 – 125 mm
Głębokość rygli: 5-189.5 mm 49.5 – 129.5 mm
Sztywność słupów (zakres wsp. lx) 26.04 – 4123.45 cm4 70.43 – 245.70 cm4
Sztywność rygli (zakres wsp. lz) 0.79 – 629.54 cm4 23.76 – 205.98 cm4
Zakres szklenia 24 – 56 mm 24 – 52 mm 24 – 56 mm 24 – 56 mm 28 – 41 mm 24 – 32 mm

  • połączenia kątowe umożliwiające swobodne kształtowanie zabudowy aluminiowej
  • słupy i rygle o “ostrych” krawędziach pozwalające budować konstrukcje nośne fasad o wyglądzie jednolitej kratownicy
  • odmiany estetyczne fasady oraz szereg profili nakładkowych o różnych kształtach zapewniają uzyskanie
    wielu wariantów obrazu elewacji
  • szeroki wybór elementów otwieranych w fasadzie: różnego typu okna i drzwi, w tym okna połaciowe, okna zintegrowane z fasadą
  • także okna odchylne i otwierane równolegle MB-SR50N OW
  • duży zakres szklenia oraz dostępne izolatory i akcesoria pozwalają uzyskać wysoki poziom izolacyjności termicznej fasad
  • możliwość gięcia profili i budowy konstrukcji łukowych
  • możliwość znakowania CE